مراسم تسلیم دهی آثار تاریخی به موزیم ملی افغانستان

مراسم تسلیم دهی آثار تاریخی به موزیم ملی افغانستان
محمد طاهرزهیر سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز مراسم اهدا و تسلیم دهی آثارتاریخی به موزیم ملی، ازمردم کشورخواست که درحفاظت وحراست آثارتاریخی کشور با این وزارت همکاری کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از آژانس باختر؛ دراین مراسم سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ از مسوولان و منسوبان امنیتی کشورکه درکشف، ضبط و برگردانیدن آثارتاریخی تلاش کرده اند، تشکرکرد. وی گفت که با تاسف درطول چهل سال جنگ، ویرانی وتباهی درکشور، به اساس روایت ها از80 تا 100هزارقلم اثرگرانبهای تاریخی موزیم ملی به غارت رفت و سرحدش تا اروپا رسید و خسارۀ جبران ناپذیری به موزیم ملی کشور وارد کرد. 

سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ ازهمۀ مردم کشورخواست که درجلوگیری از قاچاق آثارباستانی و حفریات غیرقانونی آثارتاریخی کشور، با وزارت اطلاعات وفرهنگ همکاری کنند. همچنان وی ازکسانی که درهرگوشۀ کشور نزد شان آثار تاریخی است نیز تقاضا کرد که به خاطر حفاظت و نگهداری، آثارباستانی را به موزیم ملی تسلیم کنند. دراین مراسم، شمس الحق الکوزی مسوول گمرک میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، دررابطه به آثاری که منسوبان گمرک میدانی هوایی به دست آورده اند و آن را به موزیم ملی تسلیم داده اند، معلومات داد . بعد عبدالعظیم حکاک زاده ، به نمایندگی ازاهدا کنندگان آثار تاریخی به موزیم ملی، صحبت کرد و همکاری مردم را در غنای موزیم ملی و حفاظت از داشته های تاریخی کشور، مهم دانست . همچنان پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنروزارت اطلاعات و فرهنگ به خبرنگار آژانس باخترگفت که 2 هزارو 252 پارچه اثرتاریخی که شامل مسکوکات، ظروف سفالی، شمشیر، قمه، تعدادی از وسایل اتنوگرافی و نسخه های خطی است، طی شش ماه گذشته به همکاری منسوبان امنیتی و مردم به دست آمده است و به موزیم ملی تسلیم داده شده است. دراخیرمراسم برای کسانی که دربرگردانیدن و اهدای آثارتاریخی به موزیم ملی، تلاش کرده بودند، تقدیرنامه ها اعطا شد و اشتراک کنندگان مراسم از آثاری که به موزیم ملی تسلیم داده شده است، دیدن کردند.

۲۴ آذر ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۰
کد خبر : ۳,۹۵۷

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.