خبر آذربایجان

آرشیو اخبار
کتابی از میراث خطی منحصر به فرد ازبکستان در مجموعه های آذربایجان برای چاپ آماده می شود
کتابی از میراث خطی منحصر به فرد ازبکستان در مجموعه های آذربایجان برای چاپ آماده می شود
ادامه مطلب
نماد فراوانی و برکت، "هیدرلز" در بسیاری از فرهنگ ها جشن گرفت شد
نماد فراوانی و برکت، "هیدرلز" در بسیاری از فرهنگ ها جشن گرفت شد
ادامه مطلب
بوکسور های آذربایجان در مسابقات بین المللی در "کاراگاندا" مقام اول را کسب کردند
بوکسور های آذربایجان در مسابقات بین المللی در "کاراگاندا" مقام اول را کسب کردند
ادامه مطلب
حدود 112.091 کتاب اهدایی به کتابخانه ها در شهر قره باغ بازمیگردند
حدود 112.091 کتاب اهدایی به کتابخانه ها در شهر قره باغ بازمیگردند
ادامه مطلب
روزهای سینمای ازبکستان در باکو آغاز می شود
روزهای سینمای ازبکستان در باکو آغاز می شود
ادامه مطلب
تعداد عناصر فرهنگی آذربایجان در فهرست یونسکو اضافه شد
تعداد عناصر فرهنگی آذربایجان در فهرست یونسکو اضافه شد
ادامه مطلب
مجمع بین المللی میراث موسیقی مردم جهان در ترکمنستان برگزار می شود
مجمع بین المللی میراث موسیقی مردم جهان در ترکمنستان برگزار می شود
ادامه مطلب
ترکیه از ثبت نوغانداری، تولید سنتی ابریشم برای بافندگی، در فهرست یونسکو خبر داد
ترکیه از ثبت نوغانداری، تولید سنتی ابریشم برای بافندگی، در فهرست یونسکو خبر داد
ادامه مطلب
ترکیه از ثبت 2 عنصر فرهنگی دیگر در فهرست یونسکو خبر داد
ترکیه از ثبت 2 عنصر فرهنگی دیگر در فهرست یونسکو خبر داد
ادامه مطلب
رانندگان آذربایجانی در مسابقات "شاه دریفت گرجستان" مقام های برتر را کسب کردند
رانندگان آذربایجانی در مسابقات "شاه دریفت گرجستان" مقام های برتر را کسب کردند
ادامه مطلب
برندگان جوایز جشنواره بین المللی فیلم کوتاه باکو
برندگان جوایز جشنواره بین المللی فیلم کوتاه باکو
ادامه مطلب
ایران قهرمان جام جهانی کشتی فرنگی شد
ایران قهرمان جام جهانی کشتی فرنگی شد
ادامه مطلب
"تیمور رحیم اف" اولین مدال طلای تاریخ جودوی تاجیکستان را در مسابقات گرند اسلم به دست آورد
"تیمور رحیم اف" اولین مدال طلای تاریخ جودوی تاجیکستان را در مسابقات گرند اسلم به دست آورد
ادامه مطلب
موسسه "آذربایجان فیلم" پروژه مسابقات START-2023 را اعلام کرد
موسسه "آذربایجان فیلم" پروژه مسابقات START-2023 را اعلام کرد
ادامه مطلب
استاد بزرگ شطرنج آذربایجان قهرمان جوانان جهان شد
استاد بزرگ شطرنج آذربایجان قهرمان جوانان جهان شد
ادامه مطلب
علی رهبری، استاد رهبری ارکستر ایران، کنسرتی در شهر استانبول برای روز جمهوری ترکیه، اجرا خواهد کرد
علی رهبری، استاد رهبری ارکستر ایران، کنسرتی در شهر استانبول برای روز جمهوری ترکیه، اجرا خواهد کرد
ادامه مطلب
"پایتخت های ورزشی مشترک المنافع" در کشور های مستقل مشترک المنافع ظاهر خواهند شد
"پایتخت های ورزشی مشترک المنافع" در کشور های مستقل مشترک المنافع ظاهر خواهند شد
ادامه مطلب
کارشناسان مستقل برای انتخاب برگزیدگان مسابقه مجسمه سازی "عاشق علاسگر"
کارشناسان مستقل برای انتخاب برگزیدگان مسابقه مجسمه سازی "عاشق علاسگر"
ادامه مطلب
اجرای گروه فولکلوری قزاقستان در باکو
اجرای گروه فولکلوری قزاقستان در باکو
ادامه مطلب
کشور های اکو و بازی های همبستگی اسلامی قونیه 2021
کشور های اکو و بازی های همبستگی اسلامی قونیه 2021
ادامه مطلب