خبر آذربایجان

آرشیو اخبار
رانندگان آذربایجانی در مسابقات "شاه دریفت گرجستان" مقام های برتر را کسب کردند
رانندگان آذربایجانی در مسابقات "شاه دریفت گرجستان" مقام های برتر را کسب کردند
ادامه مطلب
برندگان جوایز جشنواره بین المللی فیلم کوتاه باکو
برندگان جوایز جشنواره بین المللی فیلم کوتاه باکو
ادامه مطلب
ایران قهرمان جام جهانی کشتی فرنگی شد
ایران قهرمان جام جهانی کشتی فرنگی شد
ادامه مطلب
"تیمور رحیم اف" اولین مدال طلای تاریخ جودوی تاجیکستان را در مسابقات گرند اسلم به دست آورد
"تیمور رحیم اف" اولین مدال طلای تاریخ جودوی تاجیکستان را در مسابقات گرند اسلم به دست آورد
ادامه مطلب
موسسه "آذربایجان فیلم" پروژه مسابقات START-2023 را اعلام کرد
موسسه "آذربایجان فیلم" پروژه مسابقات START-2023 را اعلام کرد
ادامه مطلب
استاد بزرگ شطرنج آذربایجان قهرمان جوانان جهان شد
استاد بزرگ شطرنج آذربایجان قهرمان جوانان جهان شد
ادامه مطلب
علی رهبری، استاد رهبری ارکستر ایران، کنسرتی در شهر استانبول برای روز جمهوری ترکیه، اجرا خواهد کرد
علی رهبری، استاد رهبری ارکستر ایران، کنسرتی در شهر استانبول برای روز جمهوری ترکیه، اجرا خواهد کرد
ادامه مطلب
"پایتخت های ورزشی مشترک المنافع" در کشور های مستقل مشترک المنافع ظاهر خواهند شد
"پایتخت های ورزشی مشترک المنافع" در کشور های مستقل مشترک المنافع ظاهر خواهند شد
ادامه مطلب
کارشناسان مستقل برای انتخاب برگزیدگان مسابقه مجسمه سازی "عاشق علاسگر"
کارشناسان مستقل برای انتخاب برگزیدگان مسابقه مجسمه سازی "عاشق علاسگر"
ادامه مطلب
اجرای گروه فولکلوری قزاقستان در باکو
اجرای گروه فولکلوری قزاقستان در باکو
ادامه مطلب
کشور های اکو و بازی های همبستگی اسلامی قونیه 2021
کشور های اکو و بازی های همبستگی اسلامی قونیه 2021
ادامه مطلب
حضور "آذربایجان فیلم" در جشنواره بین المللی
حضور "آذربایجان فیلم" در جشنواره بین المللی
ادامه مطلب
IFF باکو پذیرش فیلم های کوتاه برای جشنواره را اعلام می کند
IFF باکو پذیرش فیلم های کوتاه برای جشنواره را اعلام می کند
ادامه مطلب
شناگر آذربایجانی مدال نقره بازی های همبستگی کشورهای اسلامی را کسب کرد
شناگر آذربایجانی مدال نقره بازی های همبستگی کشورهای اسلامی را کسب کرد
ادامه مطلب
نوازندگان جمهوری آذربایجان برای اجرا در جشنواره بین المللی OperaFirst
نوازندگان جمهوری آذربایجان برای اجرا در جشنواره بین المللی OperaFirst
ادامه مطلب
وزیر فرهنگ جمهوری آذربایجان از کارگردان سرشناس سینما تقدیر کرد
وزیر فرهنگ جمهوری آذربایجان از کارگردان سرشناس سینما تقدیر کرد
ادامه مطلب
جمهوری آذربایجان روز ملی سینما را جشن می گیرد
جمهوری آذربایجان روز ملی سینما را جشن می گیرد
ادامه مطلب
نمایش فیلم های آذربایجانی در تاتارستان
نمایش فیلم های آذربایجانی در تاتارستان
ادامه مطلب
مقبره یوسف بن کوسییر
مقبره یوسف بن کوسییر
ادامه مطلب
آیین بزرگداشت استاد وحید اسداللهی
آیین بزرگداشت استاد وحید اسداللهی
ادامه مطلب