کنفرانس علمی «ابوسعید ابوالخیر - میراث هزاره‌ها» در ترکمنستان برگزار شد
کنفرانس علمی «ابوسعید ابوالخیر - میراث هزاره‌ها» در ترکمنستان برگزار شد
ادامه مطلب
گفت‌وگوی دوستانه فرهنگهای مردم ترکمنستان و ایران
گفت‌وگوی دوستانه فرهنگهای مردم ترکمنستان و ایران
ادامه مطلب
گزارش سایت قرقیز از مصوبه دولت ایران درباره لغو رواید کشورهای آسیای مرکزی و افزایش آمار گردشگران
گزارش سایت قرقیز از مصوبه دولت ایران درباره لغو رواید کشورهای آسیای مرکزی و افزایش آمار گردشگران
ادامه مطلب
تئاتر ترکمنستانی برنده جشنواره تئاتر بین‌المللی بیشکک شد
تئاتر ترکمنستانی برنده جشنواره تئاتر بین‌المللی بیشکک شد
ادامه مطلب
نمایشگاه بین‌المللی صنایع دستی تاجیکستان و ایران در عشق‌آباد
نمایشگاه بین‌المللی صنایع دستی تاجیکستان و ایران در عشق‌آباد
ادامه مطلب
هنر پرورش اسب آخال ترکمنستان در فهرست میراث فرهنگی یونسکو قرار گرفت
هنر پرورش اسب آخال ترکمنستان در فهرست میراث فرهنگی یونسکو قرار گرفت
ادامه مطلب
تشریک مساعی موسسه فرهنگی اکو و ترکمنستان در ارتقای تبادل فرهنگی
تشریک مساعی موسسه فرهنگی اکو و ترکمنستان در ارتقای تبادل فرهنگی
ادامه مطلب
ترکمنستان و پاکستان یاد عارف بزرگ ، مخدوم‌قلی فراغی را گرامی داشتند
ترکمنستان و پاکستان یاد عارف بزرگ ، مخدوم‌قلی فراغی را گرامی داشتند
ادامه مطلب
مسابقات جهانی کشتی کوراش قهرمانی جهان در پایتخت ترکمنستان آغاز شد
مسابقات جهانی کشتی کوراش قهرمانی جهان در پایتخت ترکمنستان آغاز شد
ادامه مطلب
فیلم‌های ازبکستانی و ترکمنستانی، جایزه ویژه CIS (سینما بدون مرز) را به‌طور همزمان دریافت کردند
فیلم‌های ازبکستانی و ترکمنستانی، جایزه ویژه CIS (سینما بدون مرز) را به‌طور همزمان دریافت کردند
ادامه مطلب
جام جهانی کوراش در ترکمنستان ، با قهرمانی ازبکستان به پایان رسید
جام جهانی کوراش در ترکمنستان ، با قهرمانی ازبکستان به پایان رسید
ادامه مطلب
روزهای فرهنگ ترکمنستان در ایران برگزار می شود
روزهای فرهنگ ترکمنستان در ایران برگزار می شود
ادامه مطلب
ششمین مسابقه بین‌المللی نوازندگان جوان در آذربایجان برگزار می شود
ششمین مسابقه بین‌المللی نوازندگان جوان در آذربایجان برگزار می شود
ادامه مطلب
نمایشگاه بین‌المللی صنایع دستی ازبکستان افتتاح شد
نمایشگاه بین‌المللی صنایع دستی ازبکستان افتتاح شد
ادامه مطلب
ترکمنستان سیصدمین سالگرد مخدومقلی فراغی را در اتریش جشن گرفت
ترکمنستان سیصدمین سالگرد مخدومقلی فراغی را در اتریش جشن گرفت
ادامه مطلب
جشنواره بین المللی فیلم «طلوع آرکاداغ» در ترکمنستان افتتاح شد
جشنواره بین المللی فیلم «طلوع آرکاداغ» در ترکمنستان افتتاح شد
ادامه مطلب
مجمع بین المللی جوانان در ترکمنستان برگزار شد
مجمع بین المللی جوانان در ترکمنستان برگزار شد
ادامه مطلب
اکوسیستم‌های بیابانی ترکمنستان در فهرست میراث جهانی یونسکو گنجانده شد
اکوسیستم‌های بیابانی ترکمنستان در فهرست میراث جهانی یونسکو گنجانده شد
ادامه مطلب
حضور کارگردانان 25 کشور در اولین جشنواره بین‌المللی فیلم دوشنبه
حضور کارگردانان 25 کشور در اولین جشنواره بین‌المللی فیلم دوشنبه
ادامه مطلب
نمایشگاه هنرمندان آسیای میانه با عنوان «حفاظت از یخچال‌های طبیعی-عاملی برای حفظ از دریای آرال» در دوشنبه
نمایشگاه هنرمندان آسیای میانه با عنوان «حفاظت از یخچال‌های طبیعی-عاملی برای حفظ از دریای آرال» در دوشنبه
ادامه مطلب