مسابقات جهانی کشتی کوراش قهرمانی جهان در پایتخت ترکمنستان آغاز شد
مسابقات جهانی کشتی کوراش قهرمانی جهان در پایتخت ترکمنستان آغاز شد
ادامه مطلب
فیلم‌های ازبکستانی و ترکمنستانی، جایزه ویژه CIS (سینما بدون مرز) را به‌طور همزمان دریافت کردند
فیلم‌های ازبکستانی و ترکمنستانی، جایزه ویژه CIS (سینما بدون مرز) را به‌طور همزمان دریافت کردند
ادامه مطلب
روزهای فرهنگ ترکمنستان در ایران برگزار می شود
روزهای فرهنگ ترکمنستان در ایران برگزار می شود
ادامه مطلب
ششمین مسابقه بین‌المللی نوازندگان جوان در آذربایجان برگزار می شود
ششمین مسابقه بین‌المللی نوازندگان جوان در آذربایجان برگزار می شود
ادامه مطلب
نمایشگاه بین‌المللی صنایع دستی ازبکستان افتتاح شد
نمایشگاه بین‌المللی صنایع دستی ازبکستان افتتاح شد
ادامه مطلب
ترکمنستان سیصدمین سالگرد مخدومقلی فراغی را در اتریش جشن گرفت
ترکمنستان سیصدمین سالگرد مخدومقلی فراغی را در اتریش جشن گرفت
ادامه مطلب
جشنواره بین المللی فیلم «طلوع آرکاداغ» در ترکمنستان افتتاح شد
جشنواره بین المللی فیلم «طلوع آرکاداغ» در ترکمنستان افتتاح شد
ادامه مطلب
مجمع بین المللی جوانان در ترکمنستان برگزار شد
مجمع بین المللی جوانان در ترکمنستان برگزار شد
ادامه مطلب
اکوسیستم‌های بیابانی ترکمنستان در فهرست میراث جهانی یونسکو گنجانده شد
اکوسیستم‌های بیابانی ترکمنستان در فهرست میراث جهانی یونسکو گنجانده شد
ادامه مطلب
حضور کارگردانان 25 کشور در اولین جشنواره بین‌المللی فیلم دوشنبه
حضور کارگردانان 25 کشور در اولین جشنواره بین‌المللی فیلم دوشنبه
ادامه مطلب
نمایشگاه هنرمندان آسیای میانه با عنوان «حفاظت از یخچال‌های طبیعی-عاملی برای حفظ از دریای آرال» در دوشنبه
نمایشگاه هنرمندان آسیای میانه با عنوان «حفاظت از یخچال‌های طبیعی-عاملی برای حفظ از دریای آرال» در دوشنبه
ادامه مطلب
توافق ترکمنستان و یونسکو. برای اجرای برنامه‌های فرهنگی مشترک
توافق ترکمنستان و یونسکو. برای اجرای برنامه‌های فرهنگی مشترک
ادامه مطلب
یونسکو باشگاه اسب "سفیران صلح" را با حضور رئیس‌جمهور ترکمنستان افتتاح کرد
یونسکو باشگاه اسب "سفیران صلح" را با حضور رئیس‌جمهور ترکمنستان افتتاح کرد
ادامه مطلب
دومین مجمع روسای مؤسسات آموزش عالی کشورهای آسیای میانه در دوشنبه برگزار می‌شود
دومین مجمع روسای مؤسسات آموزش عالی کشورهای آسیای میانه در دوشنبه برگزار می‌شود
ادامه مطلب
آغاز فیلمبرداری مستندهایی درباره مخدومقلی فراغی، شاعر و عارف ترکمن
آغاز فیلمبرداری مستندهایی درباره مخدومقلی فراغی، شاعر و عارف ترکمن
ادامه مطلب
ادامه جشنواره بین المللی هنر کلاسیک فصول خزر در آستاراخان
ادامه جشنواره بین المللی هنر کلاسیک فصول خزر در آستاراخان
ادامه مطلب
زیارت اربعین موجب گسترش پیوندهای فرهنگی و وحدت اجتماعی می‌شود
زیارت اربعین موجب گسترش پیوندهای فرهنگی و وحدت اجتماعی می‌شود
ادامه مطلب
سازمان جوانان ترکمنستان در جامعه جهانی جوانان یونسکو پذیرفته شد
سازمان جوانان ترکمنستان در جامعه جهانی جوانان یونسکو پذیرفته شد
ادامه مطلب
روز جهانی عکاسی ؛ ده عکس سمبلیک از ایران مدرن
روز جهانی عکاسی ؛ ده عکس سمبلیک از ایران مدرن
ادامه مطلب
جشنواره بین‌المللی هنر کلاسیک «فصول خزر - 2023» برگزار می‌شود
جشنواره بین‌المللی هنر کلاسیک «فصول خزر - 2023» برگزار می‌شود
ادامه مطلب