وب لینک ها

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 

 https://www.farhang.gov.ir/en/home

 

وزارت امور خارجه

 https://en.mfa.ir/

 

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

 https://www.mcth.ir/english

 

وزارت ورزش و جوانان

 http://www.msy.gov.ir/index.php?newlang=eng

 

موزه ملی

 http://irannationalmuseum.ir/fa/

 

مرکز اسناد و کتابخانه ملی

 http://www.nlai.ir/en/web/eng

 

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

 https://en.irna.ir/