وب لینک ها

 

وزارت فرهنگ و جهانگردی

https://www.ktb.gov.tr/?_dil=2

 

وزارت امور خارجه

 https://www.mfa.gov.tr/

 

وزارت ورزش و جوانان

http://www.gsb.gov.tr/

 

کتابخانه ملی

 http://www.millikutuphane.gov.tr/

 

موزه آتاتورک

https://www.anitkabir.tsk.tr/20_ingilizce/03_muzeler/muzeler.html

 

موزه تاریخ طبیعی Sehit Cuma Dag

https://www.mta.gov.tr/eng/muze/main

 

خبرگزاری آناتولی

https://www.aa.com.tr/en/