انتشارات - جلسات و نشست ها

گسترش همکاریهای مؤسسه فرهنگی اکو و آژانس میراث فرهنگی ازبکستان
سرور بختی، رئیس مؤسسه فرهنگی اکو، روز یکشنبه 22 اسفندماه 1400، برابر با 13 مارس 2022 با آقای ترسون
وبینار بین‌المللی "خانه دل" به مناسبت 80 سالگی استاد لایق شیرعلی، شاعر مردمی تاجیکستان
مؤسسه فرهنگی اکو با همکاری سفارت جمهوری تاجیکستان در تهران روز سه‌شنبه‌، 7 دسامبر سال جاری برابر با