تفاهم نامه ها

Loading
Loading
 • برندهای اقتصادی باید سفیران فرهنگی ملتهای خود باشند
  برندهای اقتصادی باید سفیران فرهنگی ملتهای خود باشند
  برندهای اقتصادی باید سفیران فرهنگی ملتهای خود باشند
  برندهای اقتصادی باید سفیران فرهنگی ملتهای خود باشند
  تفاهم نامه موسسه فرهنگی اکو و کویر موتور ایران روز پنج شنبه 2 دی ماه 1400 برابر با 23 دسامبر 1400 با هدف افزایش مشارکت بخش خصوصی در انجام مسئولیتهای اجتماعی منطقه ای خود در محل این نهاد بین المللی منعقد شد.
 • آغاز همکاری های موسسه فرهنگی اکو و اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان
  آغاز همکاری های موسسه فرهنگی اکو و اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان
  آغاز همکاری های موسسه فرهنگی اکو و اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان
  آغاز همکاری های موسسه فرهنگی اکو و اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان
  تفاهم نامه همکاری میان موسسه فرهنگی اکو و اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان به امضا رسید
 • لباس هویت مشترک ملتهای منطقه اکو
  لباس هویت مشترک ملتهای منطقه اکو
  لباس هویت مشترک ملتهای منطقه اکو
  لباس هویت مشترک ملتهای منطقه اکو
  تفاهم نامه همکاری مشترک موسسه فرهنگی اکو و موسسه چیامد و جشنواره سی پال پیش از ظهر سه شنبه 28 اردیبهشت ماه 1400 برابر با 18 می 2021 در محل این نهاد بین المللی منعقد شد.
Loading