کابل پایتخت فرهنگی کشورهای اسلامی درسال 2024

کابل پایتخت فرهنگی کشورهای اسلامی درسال 2024
به ریاست پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز چهارمین نشست کمیسیون عالی کابل پایتخت فرهنگی کشور های اسلامی درسال 2024 میلادی، برگزارشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی اکو و به نقل از آژانس باختر؛ دراین نشست معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات وفرهنگ، خاطرنشان کرد که به اساس هدایت رییس جمهوری، کمیسیون عالی " کابل پایتخت فرهنگ کشورهای اسلامی درسال 2024 میلادی "، ایجاد شده است که به منظورتجلیل شایسته ازاین مناسبت تاریخی، آمادگی های لازم گرفته شود.
همچنان پوهاند باوری برتجلیل با شکوه مراسم کابل درسال 2024 به حیث پایتخت فرهنگ کشورهای اسلامی تاکید کرد.
بعد، دراین نشست محمد صابرمومند، سخنگوی و مشاوراموررسانه یی وزارت اطلاعات وفرهنگ، دررابطه به نشست ها و همآهنگی میان وزارت ها و نهاد های عضو کمیسیون و کارکرد های کمیسیون معلومات ارائه کرد .
سپس، عبدالمقیم افغان رییس پالیسی و پلان وزارت اطلاعات وفرهنگ درمورد حوزۀ فرهنگی کابل معلومات داد و گفت که حوزۀ فرهنگی کابل شامل مجتمع فرهنگی، هنری، مطبوعاتی و ورزشی؛ ساحات باستانی و پارک باستانشناسی وهمچنان ساحات توریستی کابل، خواهد بود .
وی افزود: این حوزه؛ ساحات پل محمود خان ، دامنۀ کوه های شیوکی ، تپۀ نادرخان، کول حشمت خان و بالاحصارکابل را دربرمی گیرد.
همچنان شماری ازاعضای کمیسیون گزارش برنامه های نهاد های مربوط شان را به مناسبت کابل درسال 2024 ، ارائه کردند.
به همین ترتیب، دلاورنذیرزوی مشاورارشد حقوقی وزارت اطلاعات وفرهنگ دررابطه به طرزالعمل کمیسیون که در5 فصل و 24 ماده آماده شده است، معلومات داد و مورد تایید اعضای کمیسیون قرار گرفت.
سپس، دررابطه به پلان عملیاتی و نقشۀ راه و بودجۀ مورد نیاز کمیسیون مذکور بحث صورت گرفت و اعضای کمیسیون دراین زمینه دیدگاه های شان را ابراز کردند.
دراخیرنشست، پوهاند باوری ازاعضای کمیسیون خواست که فعالیت ها و برنامه های مشخص وزارت ها و نهاد های مربوط شان را به مناسبت تجلیل شایسته از " کابل پایتخت فرهنگ کشور های اسلامی درسال 2024 میلادی " درنشست بعدی ارائه کنند و دراین خصوص کمیته هایی را درنهاد های مربوط شان ایجاد کنند.

۱۰ دی ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۳۵
کد خبر : ۴,۰۷۳

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.