مسمی شدن جاده یی در بدخشان به نام امیرعلی شیرنوایی

مسمی شدن جاده یی در بدخشان به نام امیرعلی شیرنوایی
کمیسیون نام گذاری جاده ها، بر نام گذاری شماری ازجاده ها به نام شخصیت های ملی وتاثیرگذاردرافغانستان موافقت کرد.
این کمیسیون که به ریاست محمد طاهرزهیرسرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز جلسه کرد، برنام گذاری جاده یی دربندربدخشان به نام امیرعلی شیرنوایی، شاعر، دانشمند ووزیر سلطان حسین بایقرا، موافقت کرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی اکو؛ این کمیسیون همچنان برنام گذاری جادۀ چهل متره یی درغرب کابل به نام شهدای معارف موافقت کرد.
 
شهدای معارف منظوراز شاگردانی است که در رویداد های تروریستی برمکتب سید الشهدا وکورس های آموزشی درساحۀ دشت برچی کابل، جان های شان را ازدست دادند.
 
دراین جلسه همچنان برمسمی شدن جاده یی درکابل به نام شهید عثمان کاکړ فعال مدنی ومبارزحقوق پشتونان موافقت کرد.
 
طاهرزهیربا اشاره به دادخواهی این فعال مدنی برای تامین حقوق پشتونان درآن سوی نوار دیورند ونیزبه پا خیزی اش دربرابرکشتارانسان های بی گناه درافغانستان گفت که او سزاوار آن است که جاده یی درکابل به نامش مسمی شود.
 
عثمان کاکړازفعالان مدنی ومبارز حقوق پشتونان بود که دررویداد مشکوک درخانه اش ، جانش را از دست داد.
 
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ همچنان مسمی شدن جاده یی دربدخشان به نام امیرعلی شیرنوایی شاعر ودانشمند مشهور را گام نکویی درراستای حفظ ارزش های فرهنگی درافغانستان خواند.
 
اوتصمیم کمیسیون برای نام گذاری جادۀ چهل مترۀ غرب کابل به نام شهدای معارف را ستود.
 
دراین جلسه روی شماری از درخواست ها برای نام گذاری برخی جاده ها در کشور به نام شخصیت ها بحث شد.
 
اعضای جلسه همچنان طرزالعمل جدید کمیسیون نام گذاری جاده ها را تایید کرد
۸ تیر ۱۴۰۰
تعداد بازدید : ۵۵۷
کد خبر : ۷,۲۲۵

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.