رویدادهای فرهنگی منطقه اکو

آرشیو

کتابخانه

مشاهده همه

طراحی هویت سازمانی

هویت سازمانی، اصالت وجودی و خصوصیت منحصر به فرد سازمان است که آن را از دیگر سازمان‌‌ها متمایز می‌‌سازد.

طراحی هویت سازمانی

این کتاب در قطع رقعی با همکاری انتشارات مؤسسۀ فرهنگی اکو و انتشارات طراحان تین چاپ شده است

فارسی ناشنیده

فارسی ناشنیده، فرهنگ واژگان فارسی و اصطلاحات فارسی شده کاربردی در کشور افغانستان است

فرهنگ رسانه

این لغتنامه تخصصی دربرگیرنده اساسی‌ترین و پربسامدترین اصطلاحات سیاسی، اقتصادی، تجارت، صنعت، نظم و قانون در رسانه‌های نوین عربی،
« قبلی ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ صفحه ۹ از ۱۴ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ بعدی »

کتابخانه دیجیتال

مشاهده همه